Bilatu.eus-en aurkezpena

Zer da Bilatu.eus ?

Bilatu.eus bilaketa tresna bat da, internet plataforma anitzetan bildutako emaitzak proposatzen dituenak, hots Qwant, Wikipedia, deezer, twitter, vimeo bezala. Google, Bing edo Yahoo ! bezalako bilaketa tresna batzuen erabilpenaz hurbiltzen da. Baina azken horietaz ezberdintzen da, Bilatu.eus-ek bere erabiltzaileen bizi pribatua babesten bait du eta ez bait da irabazi oneko antolakuntza bat. Bestalde, tokiko enpresen aurkitegi batean oinarritako emaitza komertzialak bakarrik proposatuko ditu Bilatu.eus-ek eta hiru hizkuntzetan erabilgarri izanen da: Euskara, Frantsesa eta Gaztelera.

Zergatik Bilatu.eus ?

  • Munduko liderren monopolioari aternatiba bat sortzeko
  • Mugaz gaindiko eta tokiko trukaketak bultzatzeko eta ekonomiaren parte bat bertokiratzeko
  • Internauten bizi pribatua babesteko
  • Kultur eta hizkuntz ondarea sustatzeko
  • Ber interesetako tokiko proiektuak sostengatzeko

Nola ibiltzen da ?

Ohizko bilaketa tresnetan bilaketa bat egitea bezain aise da erabiltzaileentzat. Bilatu.eus-en komertzial lotura bat agerrarazi nahiko duten enpresak, Bilatu.eus elkartearen kide izan beharko dira eta haien urtesaria ordaindu ere. Beste bilaketa tresnak ez bezala, emaitzen egokitasunaren arabera agertuko dira enpresak, eta ohizko publizitate konpainiak ez bezala ere, haiekin beti gehiago ordaindu behar delarik gehiago agertzeko gisan.

Abantailak enpresentzat

Mugaz gaindiko publiko batetaz ezagutarazteko bide berri bat da enpresentzat, tokiko hedabide bati esker eta Google eta Pages Jaunes bezalako aktoreekin baino merkeago.

Abantailak erabiltzaileentzat

Hedabide horrek, erabiltzaileen ohiturak ez ditu aldatuko eta tokika eduki egokiago bati sarbidea ukaiteko aukera emanen dio. 3 hizkuntzetan erabilgarri, Bilatu.eus-ek mugaz gaindiko harreman berriak sortzeko gaitasuna du. Bukatzeko, erabiltzailearen datu pribatuen babesari dagokionez, konfiantza oso batekin haien bilaketak egiten ahalko dituzte.

Abantailak Euskal Herriarentzat

Bilatu.eus , Hegoaldeko eta Iparraldeko eskualdeak biltzen dituen tresna digital bat ukaiteko aukera da Euskal Herriarentzat. Tokiko ondarearen sustapenari parte hartuko duen tresna da, bereziki Euskararen garapena eta erabilpenaren bitartez. 3 hizkuntzetan izanen den eta mugaz gaindiko lurralde osoko enpresa, elkarte eta elkargo guziak biltzen dituen aurkitegia, egitura ekonomikoa dinamizatzeko tresna bat izanen da. Bilatu.eus-ek mundu osoan gaindi Euskal Herriaren sustapena egiteko ahala emanen dio.

Abantailak munduarentzat

Bilatu, Open Source lizentzia pean garatua izan da, horrek erran nahi duelarik denek berritz erabiltzeko ahala dugula urririk eta inorren baimenik gabe. Eredu teknologiko, soziologiko eta ekonomiko bat plantan ematea da Bilatu-ren helburua, eta tokiko tresna digital bat ukan nahi luketen munduko komunitateentzat garraiagarri da ere.

Présentation de Bilatu.eus

Bilatu.eus c’est quoi ?

Bilatu.eus est un moteur de recherche qui propose des résultats collectés auprès de nombreuses plateformes web tel que Qwant, Wikipedia, deezer, twitter, vimeo… L’utilisation est proche de celle d’un moteur de recherche tel que Google, Bing ou Yahoo ! A la différence de ces derniers, Bilatu.eus protège la vie privé de ses utilisateurs et n’est pas une organisation à but lucrative. D’autre part Bilatu.eus proposera des résultats commerciaux uniquement basé sur un annuaire d’entreprises locales et sera disponible en trois langues : Basque, Français et Espagnol.

Pourquoi Bilatu.eus ?

  • Créer une alternative aux monopoles des leaders mondiaux
  • Favoriser les échanges locaux transfrontaliers et relocaliser une partie de l’économie
  • Protéger la vie privée des internautes
  • Promouvoir le patrimoine culturel et linguistique
  • Soutenir les projets locaux d’intérêt commun

Comment ça marche ?

Pour les utilisateurs, c’est aussi facile que de faire une recherche sur son moteur de recherche habituel. Pour les entreprises qui souhaitent afficher un lien commercial sur Bilatu.eus, elles devront être adhérentes de l’association Bilatu.eus et s’acquitter de leur cotisation. A la différence des autres moteurs de recherches, les entreprises apparaitrons en fonction des pertinences des résultats contrairement aux régies publicitaires traditionnelles où il faut payer plus pour apparaitre plus.

Intérêt pour les entreprises

Pour les entreprises, c’est un nouveau moyen de se faire connaître auprès d’un public transfrontalier avec un média local et plus économique que les acteurs de type, Google ou Pages Jaunes.

Intérêt pour les utilisateurs

Pour les utilisateurs, c’est un nouveau média qui n’altère pas ses habitudes et qui lui permettra d’accéder à un contenu plus pertinent localement. Disponible en 3 langues, Bilatu.eus permet de tisser de nouvelles relations transfrontalières. Enfin, l’utilisateur peut faire ses recherches en toute confiance concernant la protection de ses données privées.

Intérêt pour le Pays Basque

Bilatu.eus est l’occasion pour le Pays Basque de disposer d’un outil numérique rassemblant les régions du sud et du nord. Cet outil participera à la promotion du patrimoine local, notamment, à travers le développement et l’utilisation de la langue Basque. La création d’un annuaire en 3 langues rassemblant toutes les entreprises, associations et collectivités présentent sur l’ensemble du territoire transfrontalier sera un outil permettant de dynamiser le tissu économique. Bilatu.eus permettra également de faire la promotion du Pays basque à travers le monde.

Intérêt pour le monde

Bilatu est développé sous licence Open Source ce qui signifie que tout le monde peut le réutiliser gratuitement et sans l’autorisation de personne. L’objectif de Bilatu est de mettre en place un modèle technologique, sociologique et économique transportable pour d’autres communautés dans le monde qui souhaiterait se doter d’un outil numérique locale.

Inscrivez vous à la newsletter